Školovanje i napredovanje u zvanju


Rođen 20. 9. 1937. godine u Ljubljani.

Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu.

1963. diplomirao jednopredmetni studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1971. magisterij znanosti iz psihologije na istom fakultetu.

1975. doktorat znanosti iz psihologije na istom fakultetu.

1982. doktorat znanosti iz pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Skopju.

U oba znanstvena polja (psihologija i pedagogija) izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i u znanstveno-nastavno zvanje profesora.

1997. izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstveno-nastavnom polju psihologije.

2009. dodijeljeno počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Usavršavanje u inozemstvu


1972. Studijski boravak u Institutu za obrazovanje odraslih u Londonu i Sveučilištu u Oxfordu (GB).

1990. Gostujući profesor u Institutu za sustave učenja na  Državnom sveučilištu u Tallahassee-u, Florida, USA.

1994. Studijski boravak na sveučilištima u Velikoj Britaniji (Institut za obrazovanje u Londonu, Sveučilište u Dahremu, Oxfordu i Surreyu).

2005.-2009. Boravci na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu.


Zaposlenja


Od 1982. do umirovljenja 2007. godine redoviti profesor u Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ranije Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti). Pročelnik Odsjeka za obrazovne studije u tri mandata.

Od 1978. do 1982. godine zaposlen u Centru za pedagoško osposobljavanje i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnim zvanjima od docenta do profesora.


Od 1964. do 1978. godine zaposlen u Zavodu za industrijsku andragogiju Radničkog sveučilišta "Moša Pijade" u Zagrebu kao istraživač i voditelj Odjela za istraživanje.


Od 1962. do 1964. godine industrijski psiholog u tvornici konfekcije "Naprijed" u Zagrebu.


Nastavna djelatnost


Predavao je:

Psihologiju odgoja i obrazovanja studentima nastavničkih smjerova na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Škola kao organizacija na poslijediplomskom studiju školske psihologije u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Andragogiju rada i Upravljanje školskim sustavom u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Teoriju obrazovnih sustava u diplomskom i poslijediplomskom studiju na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Teoriju obrazovnih sustava u poslijediplomskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Opću pedagogiju i Didaktiku studentima Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Temeljni obrazovni pojmovi i Kvaliteta hrvatskog obrazovanja na poslijediplomskoj specijalizaciji u Fakultetu političkih znanosti.

Školovanje
USAVRŠAVANJE
zaposlenja
NASTAVA
IstraživaNJABio_2.html
next >Bio_2.html

1

2

3

4

UREDNIK
POVJERENSTVA
INICIJATIVE
ČLANSTVA HR.
ČLANSTVA INT.Bio_3.html
Nagrade
ODABRANI RADOVI
OSTALOBio_4.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

Professor emeritus

Dr.sc.