1

KNJIGE


(2012). Obrazovanje i razvoj: Kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje. Zagreb: Institut za društvena istraživanja Zagreb i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


(2001). (sa suradnicima) Odgoj i obrazovanje - Bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju: Hrvatska u 21. stoljeću. Zagreb: Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske.


(1999). Edukologija – integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.


(1997). Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.


(1987). Edukološka istraživanja. Zagreb: Školske novine.


(1985). Andragogija (zajedno s Andrilović, v., Matijević, M., Pongrac, S. Špan, M.). Zagreb: Školska knjiga.


(1981). (zajedno s Marković, V., Mišina, M., Jovančević, S.) Metodičke osnove izvođenja obrazovanja u radnoj organizaciji. Zagreb: Radničko sveučilište "Moša Pijade".


(1978). Obrazovni ciklus. Zagreb: Andragoški centar.


(1976). (zajedno s Filipović, D.) Obrazovanje i razvoj kadrova. Beograd: Izdavačko-štamparsko poduzeće “Privredno finansijski vodič”.


(1976). Osnove industrijske andragogije. Zagreb: Radničko sveučilište “Moša Pijade”. 


SKRIPTA


(2004). Andragogija. Zagreb: IPROZ d.o.o. i Visoka škola za sigurnost na radu. Str.47.


(2003).  Teorija obrazovnih sustava. Zagreb: Učiteljska akademija. Str. 68.


POGLAVLJE U KNJIZI


(2012). Zašto i kako produžiti obvezno obrazovanje u Hrvatskoj. U Staničić, S. i Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 198-204.


(2011). Didaktika i kurikulum. U Drandić, B. (ur.) Pravno pedagoški priručnik. Zagreb: Zamen. Str. 1093-1094.


(2011). Obrazovanost i odgojenost – kontroverzni odnos. U Staničić, S. i Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str.175-181.


(2010). Socijalni kapital i "isplativost" obrazovanja. U Staničić, B. i Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str.174-185.

(2009). Što je kvaliteta obrazovanja? U: Staničić, S., Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 192-198.


(2008). Odgoj – znanstveno objašnjenje i praksa. U: Drandić, B. (ur.) Nastavnički suputnik. Zagreb: Znamen. Str. 260-269.


(2007). Obrazovna politika i pedagoški standard. U: Staničić, S. (ur.) Školski priručnik. Zaghreb: Znamen. Str. 188-193.


(2007). Ciljevi učenja. U: Žanetić, I. (ur.) Nastavnički priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 204-214.


(2006).Ujednačavanje uvjeta učenja putem optimiranja školske mreže.  U: Staničić. S. Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 192. – 197.


(2006). Edukološki pristup odgoju. U: Žanetić. I. Nastavnički priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 187.- 2002.


(2004). Prozor u prosvjetnu Europu. U: Staničić, S., Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb: Znamen. Str.193-207.


(2004). Struktura školskih sustava u zemljama EU i OECD. U: Žanetić, I., Lj. Žanetić., Drandić, B. (ur.) Nastavnički priručnik. Zagreb: Znamen. Str. 231-235.


(1999). Temeljne zakonitosti obrazovanja i odgoja. U: Mijatović, A. (ur.) Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Str. 149-174.


(1991). Osnove psihologije edukacije. U: Kolesarić, V., Krizmanić, M., Petz. B. (ur.) Uvod u psihologiju: Suvremena znanstvena i primijenjena psihologija. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Str: 57-137.


(1990). Školstvo. U: Prpić, I., Puhovski, Ž., Uzelac, M. (ur.) Leksikon temeljnih pojmova politike. Zagreb: Školska knjiga. 199-202.


(1988). Edukacija, intencionalna i neintencionalna. 129-130. Edukologija. 130. Ciljevi odgoja i obrazovanja. 480-481. U: Pastuović, N. (ur.) Opća enciklopedija leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (dopunski svezak).


(1987). Ciljevi visokoškolske edukacije. U: Kujundžić, N., Mužić, V., Pastuović, N., Pletenac, V. (ur.) Osnovni problemi visokoškolske pedagogije. Zagreb: Školska knjiga. Str: 36-49.


(1983). Psychological aspects of recurrent education. U: Šoljan, N. N. (ur.) Recurrent Education in Yugoslavia. Beograd: Jugoslovenki pregled, Zagreb: Institute for Educational Research. Str: 65-81.


(1974). Koncepcija obrazovanja zaposlenih. U: Ormuš, M. (ur.)  Problemi konceptualizacije obrazovanja zaposlenih. Zagreb: Zavod za industrijsku andragogiju Radničkog sveučilišta «Moša Pijade». Str. 42-69.

KNJIGE

SKRIPTA

POGLAVLJA U KNIJZI

RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMARadovi_3.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMARadovi_4.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVARadovi_6.html
STRUČNI RADOVIRadovi_7.html

2

3

4

5

6

7

8

next >Radovi_2.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.

ELABORATI I EKSPERTIZERadovi_8.html